Terenuri gratuite pentru tineri – Documente necesare pentru dosar!

Tinerii până în 35 de ani au posibilitatea de a primi teren gratuit pentru construcția unei case. Proiectul inițiat de primarul Marius Screciu asigură terenul gratuit, dar și infrastructura în zona terenurilor, cum ar fi căile de acces și utilitățile. Aflați care sunt actele necesare pentru a primi un teren:

📍Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:
cerere adresată primarului – se face în nume propriu;
copie certificat naștere;
copie act de identitate;
declarație notarială pe propria răspundere a solicitantului în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în propietate o locuință, ori un teren destinat construirii de locuințe;
declarație notarială a părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul;
situația locativă (copie contract locuință, copie contract de închiriere);
certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite;
în cazul în care solicitantul este căsătorit are obligația să depună aceleași acte și pentru soț/soție.

Comentarii